Sungtrul rinpotše Eestis – aprill 2018

Aprillis tuleb Gangteng rinpotše palvel esmakordselt Eestisse Sungtrul rinpotše, Pema Lingpa XI taaskehastus ja samuti Pema Lingpa õpetusliini hoidja.

sungtrul.jpg

Registreerimisvorm: https://goo.gl/ahgNhu

Laupäeval, 7. aprillil annab Sungtrul rinpotše Tallinnas Budakojas (Luha 1) kell 13.30-17.30 meele vahetu olemuse pühitsuse “Kõikhea kokku kogutud kavatsus” (Künzang gongdü). Sündmus Facebookis: https://www.facebook.com/events/396852637433025/

Pühapäeval, 8. aprillil annab Sungtrul rinpotše Põltsamaa vallas Umbusil Umbusi keskuses kombineeritud Hajagriva, Garuda-Vadžrapani pühitsuse.

Sündmus Facebookis: https://www.facebook.com/events/147047516007466/

Esmaspäeval, 9. aprillil kell 9.30-12.30 toimub Umbusil ka Yeshe Khorlo Euroopa eralduskeskuse maarituaal.

Pühitsustest ja maarituaalist täpsemalt:

Künzang gongdü ehk Kõikhea kokku kogutud kavatsuse pühitsus. Tiibeti budismi õpetusliinides peetakse kõige vahetumaid, meele olemusele osutavaid õpetusi kõrgeimateks. Künzang gongdü (Kõikhea (ehk algbuda Samantabhadra) kokku kogutud kavatsus) ehk meele vahetu olemuse õpetus on kõrgeim Pema Lingpa õpetusliinis. Sisult on see samaväärne longtšen ningthiki kõrgeima dzogtšeniõpetuse Yeshe lama või džangteri traditsiooni Gongpa zangthel’iga. Erinevused on neis õpetustes vaid väikestes detailides, olemus aga sama. Meele vahetu olemuse kohta öeldakse, et see on seisund, kus mõistmine ja omakasupüüdmatu armastus on täielikult avaldunud.

Väliselt on dzogtšeni tee vastupidine kõikidele teistele meetoditele budismis. Enne meele arendamise harjutamise alustamist näitab õpetaja õpilasele meele tõelist olemust. Selline hetkeline mõistmine võib õige õpetaja juhiste abil toimuda, kui osata korrakski lahti lasta pead täitvatest mõtetest, tunnetest, hinnangutest ja eelarvamustest. Sellele äkilisele äratundmisele järgnev meeleharjutamine, sealhulgas ka erinevate dzogtšeni ettevalmistavate harjutuste tegemine aitab seda seisundit püsivaks muuta, ning tulemusena muutub see lõpuks meie loomulikuks olekuks. Meele olemuse isegi hetkeline äratundmine on edaspidi harjutamise teel igapäevaseks inspiratsiooniks – ei teki lootusetustunnet, kus harjutaja vahel enam ei tea, miks ta seda üldse teeb ja kas kunagi mingi tulemus avaldub.

Pühitsuse saamine on kui mõistmise seemne külvamine, mis püsiva harjutamise tulemusel võib kasvama hakata ja viimaks vilju kanda.

Künzang gondü pühitsus annab loa saada kõiki Pema Lingpa traditsiooni dzogtšeni meelevaatlusega seotud juhiseid, mida Gangteng rinpotše üle maailma õpetab.

Hajagriva-Vadžrapani-Garuda kombineeritud pühitsus:

Ülima mõistmise tähenduses pole erinevate virgunud olendite mõistmises ja tarkuses mingit vahet, kuid individuaalselt võib mõistmine avalduda läbi erinevate aspektide. Tarkuse-garuda on siin Buda virgunud keha avaldus, Hajagriva on Buda virgunud kõne avaldus ning Vadžrapani on Buda virgunud meele avaldus. Kõik kolm virgunud olendit kehastavad kõikide Budade jõudu, kaitstes olendeid nähtamatute olendite – väljastpoolt tulenevate energiate eest, mis võivad põhjustada haigusi, ebakõlasid ja takistusi. Keerulistel aegadel, kui paljude olendite sise- ja välismaailm on häiritud, on just nende virgunud olendite õnnistused veelgi tugevamad.

Ülimal tasandil ei räägi me sellest, et vaimolendid ja kahjustajad on päriselt olemas – kõik avaldub meile meie enda meele vahendusel. Kui meeles domineerivad negatiivsed emotsioonid ja mõistmatus, siis tuleb ka tavaelus ette rohkem takistusi, haigusi ja ebakõlasid. See pühitsus aitab väliste takistuste mõjusid eemaldada ja ülimas tähenduses meie mõistmist suurendada.

Maarituaal: 

Tiibeti budismis on maarituaal (sa’i cho ga) oluline ettevalmistav rituaal, et muuta maa sobilikuks vadžrajaana budismi praktikaks. Maarituaal on vajalik mitmetel erinevatel puhkudel, näiteks enne eraldusse minekut või vaimse praktika sessiooni tehes harjutamispaiga väliste piiride paikapanekuks, mille läbi luuakse sümboolselt praktikapaigast puhas ja täiuslik paik – mandala. Maa tranformatsioonirituaale kasutatakse ka uue paiga muutmisel sobilikuks vadžrajaana praktika paigaks. Just see aspekt on olulisim Umbusil toimuva maarituaaliga seoses.

Maarituaali osaks on maa kasutuselevõtu palumine nähtavatelt ja nähtamatutelt olenditelt (sa blang ba). Nähtavateks olenditeks on inimesed, kellele maa kuulub, kuid pikem ja põhjalikum rituaal on seotud maa nähtamatute omanikega. Nii Tiibeti budismis kui ka paljudes muudes traditsioonides valitseb uskumus, et  looduslik keskkond mõjutab selles elavate olendite, sealhulgas inimeste, elu ja heaolu. Maast ja loodusest tulenevaid energiaid nimetatakse maavaimudeks (sa bdag), samuti peetakse maapinda ussitaoliste olendite ehk naagade (klu) asupaigaks. Kui neid energiaid ehk Tiibeti traditsiooni järgi nähtamatuid olendeid häirida, võib see väljenduda hädade näol inimeste endi elus, takistuste tekkimisena loodusnähtuste näol.

Energiate tasakaalustamiseks ehk maavaimude rahustamiseks kasutatakse erinevaid rituaale, mis loovad nähtamatute loodusvaimude ja maad kasutavate inimeste vahel harmoonilised suhted.  Maavaimude poole pöördumine ja nendelt maa kasutuseks palumine on seotud ka Buddha Šakjamuni virgumisega, mil Buddha palus maajumalannat oma virgumise tunnistajaks. Vadžrajaana budismi harjutaja palve on siin sarnane Buddha palvega – palutakse, et peamine maajumalanna nõustuks, et maa võetakse edaspidi kasutusse vadžrajaana budismi mandalana ning maajumalannast endast saaks budismi kaitsja, et vaimsed praktikad pühitsetud pinnal hästi edeneks ja virgumise märgid kergelt avalduks.

Osavõtutasu:

Kuni 1. aprillini mõlemast pühitsusest osavõtt 50 eurot, alates 1. aprillist 60 eurot; kuni 1. aprillini ühest pühitsusest osavõtt 30 eurot, alates 1. aprillist 35 eurot. Võimalik maksta ka arvega. Maarituaal on annetuspõhine.
Neil, kes soovivad kindlasti õpetusel osaleda, kuid puudub võimalus maksta eelpoolnimetatud tasu, palume tasuda võimalustele vastav summa kas pangaarvele või sularahas kohapeal.

Registreerimisvorm ja ülekandeks vajalik informatsioon siin: https://goo.gl/ahgNhu

Lähemalt Sungtrul rinpotšest siin: http://www.peling.org/h-e-lhalung-sungtruel-rinpoche/

Pema Lingpast siin: http://www.peling.org/pema-lingpa/

Leave a Reply

Your email address will not be published.