Buda Amitayuse pühitsus

Pühapäeval, 30. juulil annab Gangteng tulku rinpotše buda Amitajuse (tib tshe dpag med – „lõpmatu elu“) pühitsuse. See kuulub Pema Lingpa varandustekstide hulka, mis kuulub tsüklisse: ‘tshe khrid rod rje phreng ba’ – ‘pika elu juhiste teemantkee’. See asub köites nya (8) ning selle õpetustsükli leidis Pema Lingpa Lhodrakist Mendost Lõvi-näoga kaljust.

Amitayuse vorm, nagu see on kirjas Tshe khrid rdo rje phreng ba’s.

Tiibeti budistlikus traditsioonis on buda Amitajus seotud pika elu ja hea tervisega. Tema mantrat lausudes ületatakse surmaga seotud hirmud ning võib olla kindel, et ei satuta surmatoovatesse õnnetustesse. Kui pole hirme, on täieliku meelerahuni viival teel kerge edasi liikuda.
Amitajust peetakse tõeluskeha buda Amithāba õndsuskeha vormiks (vt selgitust allpool). Teda kujutatakse bodhisattvana, tavaliselt meditatsiooniasendis, tema värv on punane ja kiirgav kui rubiin, mis eemaldab teadmatuse ja kannatused. Käes hoiab ta vaasi, milles on pika elu nektar, ning paari ašokapuu lehte, mis sümboliseerivad haigustevaba elu.
Amitajusega on seotud mitmed suutrad, milles ülistatakse Amitajuse voorusi ja kasu, mis tema mantra lausumisest või suutralugemisest tulenevad. Paljudes Tiibeti kloostrites trükitakse Amitajuse suutraid ning kingitakse neid inimestele – see tagavat kõikide projektide sujuva edenemise.
Amitajust koos Namgjelma ja Valge Taaraga peetakse kolmeks pika elu virgunud olendiks ning tihti kujutatakse neid triaadina.

Amitajuse pühitsust võib mõista kahel tasandil – seda võib võtta lihtsalt õnnistusena; pühitsuse saanu ei pea tingimata hakkama tegema teatud kujustamispraktikat või lausuma mantrat, ent isegi õnnistuse saamine võib meie elu väga positiivselt mõjutada – see rahustab meelt ja vähendab takistusi, eelkõige neid, mis seotud vaimsel teel edasiliikumisega.

Tõeliselt on tegu pühitsusega – pühitsuse saanu saab nõnda loa siseneda Amitajuse mandalasse ja alustada mantralausumise, keskendumis- ja kujustamisharjutustega. Amitajuse mantrat lausutakse elu pikendamiseks, rasketest haigustest tervenemiseks ja takistuste eemaldamiseks (eriti ohud elule). Ennekõike on see oluline virgumistee valinule – mida pikem ja haigustevabam elu, seda lihtsam on keskenduda olulisele – keskendumisharjutustele ning virgunud olendite alatisele meeleshoidmisele, mille tulemusel jõutakse lõpuks tõelise virgumiseni, mis väljendub täieliku kohaloleku ja tõelise kaastundena iga olendi vastu. Öeldakse ka, et mantralausumine ilma pühitsuseta on täiesti kasutu, selles pole ei halba ega head. Seega need, kes soovivad hakata tegema mantrapraktikat, peaksid kindlasti esmalt saama pühitsuse .

Pühitsusele on oodatud kõik need, kes teavad, et see, mida mõtleme, mõjutab sügavalt meie tegusid ja sõnu. Kui keskendame meele omakasupüüdlikele tegudele, siis varem või hiljem avalduvad ka vastavad tulemused. Kui võtame eeskujuks virgunud olendi, nagu seda on Amitajus, kelle omadusteks on võrdne ja kaastundlik suhtumine kõigisse olendeisse, siis tasapisi kandub see meeleseisund üle ka meie eneste meelde, kuni sellega täielikult samastume.

Kolme keha tähendus

Virgunud olendid avalduvad mahajaana budismis kolmel tasandil – dharmakaaja ehk tõeluskeha (chos sku) tasandil, sambhogakaaja (longs sku) ehk õndsuskeha tasandil ning nirmaanakaaja ehk kehastuse tasandil (sprul sku).

Tõeluskeha on piirideta, see väljendub kõikide nähtuste tühja loomusena, olles täielikult vaba mõjutamisest ja mõistetest, sealhulgas olemasolu ja mitteolemasolu.
Sambhogakaja on peenkeha, milles on viis tarkust täielikult avaldunud. See on väljaspool aega ja ruumi, kahesusest vaba. Tõelist õndsuskeha kaunistab 13 kaunistust. Õndsuskeha on kehastuse ilmumise aluseks, seetõttu nimetatakse seda ka sillaks materiaalse ja mittemateriaalse vahel.

Kuna virgunute kaastunne ei tunne piire, avalduvad nad ka kehastusena füüsilises kehas, näiteks nagu Buddha Šakjamūni, keda suudavad tajuda ka tavalised olendid. Kõikeläbiva kaastunde energia abil juhatavad kehastused olendeid kannatusest, rahulolematusest täieliku rahu, virgumiseni. Nad võivad ilmuda ükskõik millisel füüsilisel kujul vastavalt sellele, mida olendid parajasti vajavad.
Kolm keha on küll virgunud meele kolm erinevat avaldust, kuid samal ajal on need ka kõikide olendite olemuseks – kui olenditel poleks virgunud olemust, mis on tavaliselt küll varjutatud teadmatuse ja meeleplekkidega, mida tuleb kas puhastada või ületada, siis poleks virgumine võimalik. Tavalise keha kolmeks kehaks muundamine on vadžrajaana budismi alus.