Rahakogumiskampaania

Esimene Pema Lingpa traditsioonile pühendatud eralduskeskus Euroopas

(in English here):

„Isegi kui meil endil pole seekord võimalust traditsioonilist pikka eraldust läbi teha, kogume sellega palju pälvimusi, kui aitame seda teha teistel,“ ütleb khenpo Karma Wangyel.

KUTSUME SIND TEGEMA AJALUGU

Euroopas on budistliku traditsiooni järgi harjutajatel palju võimalusi, kus seda teha, ent keskused, mis on mõeldud vaid eralduses harjutamiseks, on harvad. Gangteng rinpotše ja Sungtrul rinpotše õnnistuste abil ning khenpo Karma Wangyeli juhendamisel on Yeshe Khorlo Euroopa kogudus Eestimaa vaiksetes metsades sellist plaani ellu viimas. Eralduskeskuse nimi on Samten Lhündrup Gatsel, mis tõlkes on „iseenesliku keskendumise meeldiv salu“. Keskusesse tuleb templimaja ning eraldusmajakesed nii kolmeaastaseks harjutamiseks kui ka lühiajaliseks harjutamiseks. Gangteng tulku on andnud Euroopa kogudusele juhised ehitada esimene taoline keskus Eestisse ning seejärel mitmeid teisi eelkõige lühiajaliseks eralduseks mõeldud keskusi mujale Euroopasse. Kolmeaastase eralduse projekt on aga ainulaadne ja seda soovib Gangteng rinpotše esmalt realiseerida just Eestis.

AJAKAVA JA HETKESEIS (2019, vt infot 2020 kohta)

Yeshe Khorlo Eesti kogudusel on looduskaunis Eestimaa nurgas Umbusi külas juba olemas kümme hektarit maad. Umbusil, mis on ka Eesti esimese budistist pühaku vend Vahindra sünnipaik. Maa annetas kogudusele Khordongi ühing Eestis ning seda on õnnistanud erinevatel puhkudel nii Gangteng rinpotše kui ka Sungtrul rinpotše. Eralduskeskuse ehitustööde alguseks on planeeritud 2018. aasta sügis.

Praeguse plaani järgi läheb esimene grupp eraldusse inglise keelt kõneleva eraldusjuhi juhendamisel 2021. aastal.

KOLMEAASTASE ERALDUSE PROGRAMM

Kolmest treeningust – õppimisest, analüüsist ja meditatsioonist – keskendub kolmeaastane eraldus meditatsioonile. Programm on suurepäraseks aluseks keskendumaks täielikult meele treenimisele keskkonnas, kus tähelepanu hajumise ja muude takistuste riskid on minimaalsed. Pikk eraldus Pema Lingpa traditsiooni järgi koosneb kuuekuulisest ettevalmistavate harjutuste tegemisest, millele järgneb kujustamispraktika, tummo, tsalung ja dzogtšeni vaate harjutamine, mille osadeks on trektšö ja thögel. Eraldusjuht annab praktilised juhised vahetult inglise keeles.

SPONSORITE KASU

Nii nagu muud budistlikud keskused, nii aitavad ka eralduskeskused Dharmal levida ja elus püsida. Sellised keskused on loendamatute olendite karma puhastumise põhjused. Suutrates on öeldud, et budistlike kloostrite ja institutsioonide ehitamisest tõusvad pälvimused on hoomamatud. Need pälvimused ei kahane kunagi.

SPONSORLUSE VALIKUD JA EHITUSTÖÖD

Esialgsed plaanid on hetkel pisut muutunud. Ehitustööd on 2019. aasta sügise seisuga jagatud kahte etappi. Esimeses etapis on plaanis valmis ehitada minimaalne vajalik arv eraldusmajakesi, et esimene grupp eraldusse minejaid saaks eraldust 2021. aasta sees alustada. Samuti on tarvis ehitada kaev ning köögimaja koos majandusruumiga (pumbad jne süsteemid). Teise etapina on plaanis ehitada tempel. Toetada võib nii ühekordselt kui ka igakuiselt annetades. Lisaks rahalisele toetusele on igati teretulnud nii palved kui ka head soovid.

Allpool on välja toodud sponsorluse võimalused esialgse plaani järgi, kuid hetkel on annetused eelkõige vajalikud eraldusmajakeste väljaehitamise jaoks. Ka õpetaja majake ehitatakse hiljem. Ühe majakese ligikaudne maksumus on 10 000 eurot, milles sisaldub ka vee-, kütte- ja elektriühenduse tegemine.

Täiuslik sponsor

50 000 eurot

(saadaval üks)

Anneta 50 000 eurot või rohkem, toetades sellega õpetaja toa ja meditatsioonisaali valmimist. Sisaldab eraldusruumi üürist vabastamist 50 aastaks ühele eralduses olijale korraga, lisaks nime graveerimist meditatsioonisaali kujule, sissekäigu juurde ning meditatsioonisaali.

Vadžrasponsor

10 000 eurot

(kokku kümme)

Anneta 10 000 eurot või rohkem, toetades sellega eraldusruumi ehitamist. Sisaldab eraldusruumi üürist vabastamist ühe kolmeaastase eralduse jooksul ning nime graveerimist saali.

Lootossponsor

5000 eurot

(kokku 20)

Anneta 5000 eurot või rohkem, toetades sellega infrastruktuuride ehitamist. Sisaldab kolmeaastase eralduse eraldusruumi üürist vabastamist üheks aastaks ning nime graveerimist sissekäigu juurde.

Ehitussponsor

750 eurot

(kokku 100)

Anneta 750 või rohkem eurot aia ja hooviala kujundamiseks eralduskeskuse ümber. Sisaldab nime graveerimist sissekäigu juurde.

Puusponsor

100 eurot

(kokku 100)

Anneta 100 või rohkem eurot puude istutamiseks ja metsa rajamiseks eralduskeskusega piirneval alal.

Toetaja

Igakuine annetus
Tee igakuine sobivas suuruses annetus residentlaama ja muude jooksvate kulude katteks.

Pank: SWEDBANK

Nimi: Yeshe Khorlo Eesti MTÜ

Arve: EE212200221065708346

SWIFT: HABAEE2XXXX

PayPal:

yeshekhorloest@gmail.com