Programm

Tiibeti budismi ningma traditsioonis on virgumistee jaotatud üheksaks sõidukiks: Traditsiooniline kolmeaastane eraldus on seotud kolme kõrgeima sõiduki ehk kolme sisemise joogaga:

  1. Mahajooga
  2. Anujooga
  3. Atijooga

Mahajooga on seotud loomisastme (bskyed rim, “kjerim”) praktikatega (virgunud olendite kujustamine, mantralausumine).

Anujooga on seotud täiuseastme (rdzogs rim, “dzokrim”) praktikatega. See on ühelt poolt seotud kujustamispraktika lahustumisastmega, teisalt käivad siia alla kõik praktikad, mis on seotud vadžrakeha kanalite (rtsa, “tsa”), sisemise energia (rlung, “lung”) ja tuumadega (thig le, “thigle”).

Atijooga ehk dzogtšen, mida võiks tõlkida kui “Suur Täius”, on kõikide sõidukite ja teede lõppeesmärk. “Dzokpa” tähendab “täiuslik” või “täielik”, samuti ka “see, mis on ammendunud, lakanud”. ‘”Tšen” on suur. Seda võiks tõlkida kui “Suurt Täiust”, kus kõik on täielik ja täiuslik, lõpetatud. Tuleb mõista, et see pole lõppeesmärk selles tähenduses, et peaksime selle poole püüdlema. Dzogtšeni tee järgi, mida kirjeldatakse kui alust, teed ja vilja, on öeldud, et aluse seisukohast on meie seisund juba algusest peale täiuslik, täielik, loomulik seisund, kuhu pole vaja midagi lisada ega midagi ära võtta. See on olnud nõnda algusest peale, nagu taevas. See pole midagi, mis on tehtud, ometi iseeneslikult täielikult teostunud.

Ja siit edasi järgneb kogu budistlik õpetus selle kohta, kuidas seda algset loomust varjutavad varjutused, meeleplekid, teadmatus ning miks on vajalik meelt puhastada, vaadelda jne.

Õpetused eralduses

Eralduse juhendaja annab juhised, selgitab praktikaid ning annab pühitsused inglise keeles.

Praktikatekstid on kõige täielikumalt olemas prantsuse keeles, seejärel inglise keeles ja saksa keeles. Tekstid on tõlgitud tiibeti keelest.

Iga erineva praktika osa lõpus tehakse tulepudža puhastusrituaal ja riwo sangtšö  (suitsuohverdus).

Mõnikord tuleb õpetama ka Gangteng rinpotše ise (eelkõige dzogtšeni õpetusi, trektšöt ja thögeli).

Tunnistus

3-aastase eralduse läbinutele antakse lõpus tunnistus.

Katkematu ahel

Pärast kolme aasta, kolme kuu ja kolme päeva pikkust eralduse läbimist lahkuvad eralduse teinud eraldusest ning annavad teatepulga üle järgmistele eraldusse minejatele. Tiibetis ja Bhutanis mängitakse sellel puhul muusikariistu, nt kanglingi (tiibeti trompet) ja pakutakse austusavaldusena üksteisele valgeid siidsalle.

Mõlemad grupid teevad koos templis toidohverdusrituaali: eraldusest lahkujad teevad seda tänuavaldusena, et nad suutsid eralduse edukalt lõpetada, uued eraldusse minejad loovad seeläbi heaendelised tingimused eraldusse minekuks (mida peaks alustama kalendri järgi sobival heaendelisel päeval).

Registreerimine

Hiljemalt kuus kuud enne eralduse algust.

Inglise keeles näitlik päevaplaan: