Pema Lingpa pühitsused ja lungid


Gangteng rinpotše andis 2017. aasta 5.-25. augustil ja 2018. aasta 4. -21. augustil Prantsusmaal Blye’s kõik ningma koolkonna Pema Lingpa traditsiooni pühitsused ja suulise ülekande (lungi) ehk Peling tšökori esmaskordselt väljaspool Bhutani (www.pelingtreasures.com).

Lühike ülevaade Prantsusmaal antavatest pühitsustest – termadest ehk varandustest, mis moodustavad Pema Lingpa õpetuste kogu.

Pema Lingpa varanduste kogu:

KÖIDE 1–2: Ka/Kha (tiibeti tähestiku esimesed tähed)
Bla ma nor bu rgya mtsho
Lama Jewel Ocean
Guru kalliskiviookean– Padmasambhavaga seotud peamine teostusmeetod.
Padmasambhava kaheksa kehastuse pühitsus.
Seda teostusmeetodit kasutatakse ka drikung kagjü õpetusliinis.
Varandustekst on välja võetud Lhodrakis Mendo’s Lõvinäoga kaljust.

KÖIDE 3: Ga
Drag po che ’bring chung gsum
Wrathful Guru Cycles; Greater, Middling, and Lesser
Raevuka õpetaja kolm tsüklit: suur, keskmine ja väike (Padmasambhava Guru Drakpo
Tsel’ina)
Bla ma drag po dmar chen me lce phreng ba
The Great Red Wrathful Guru, Necklace of Flames
Suur punane raevukas õpetaja, leekidest kaelakee
Välja võetud Bumthangis Kurdže purustamatu kalju paljandist.
Bla ma drag po ’gro ba kun ’dul
Wrathful Guru, Tamer of Beings)
Raevukas õpetaja, olendite taltsutaja
Välja võetud alam-Bumthangis Lõvikalju troonisarnasest alusest.
Drag po me rlung ’khyil pa
Wrathful Fire Twister
Raevukas tulekeeris
Välja võetud Tharpalingis Lõvikalju idaküljelt.

KÖIDE 4: Nga
Rdzogs chen kun bzang dgongs ’dus
Great Completion, The Union of Samantabhadra’s Intentions (I. köide)
Suur täius, Samantabhadra ühte kogutud kavatsus (eeldus dzogtšeni-õpetuste saamiseks)
Välja võetud Samye lähedalt Chimphu stuupast.

KÖIDE 5: Ca
Klong gsal gsang ba snying bcud
The Quintessence of the Mysteries of Luminous Space. 1. köide.
Salajane helendava avaruse olemus
Välja võetud Bumthangis Mebartso’st Pika Ninaga Kalju jalami lähedalt.

KÖIDE 6: Cha
Snying thig yang gsang rgyud bu chung ba
The Small Child Tantra of the Most Secret Innermost Essence (or The Small Child Tantra)
Salajaseima sisima olemuse väikese lapse tantra
Välja võetud Bumthangis Rimocheni Lõvikaljust.

KÖIDE 7: Ja
Thugs rje chen po mun gsal sgron me
The Great Compassionate One, The Lamp That Illuminates the Darkness
Suur Kaastundlik, pimedust valgustav lamp
Välja võetud Rimochenis Vaskkoopa purustamatust piirdemüürist.

KÖIDE 8: Nya
Tshe khrid rdo rje’i phreng ba
The Diamond Necklace of Longevity Instructions
Pika elu juhiste teemantkee
Välja võetud Lhodrakis Mendost Lõvi-näoga kaljust.

KÖIDE 9: Ta
Phyag rdor dregs pa kun ’dul
Vajrapani Suppressing Fierce Ones
Vadžrapani – ülbete alistaja
Välja võetud Lhodrakis värvilise kalju lõhest
Bdud rtsi sman sgrub
Elixir Medicine Sadhana
Nektaritaoline raviteostusmeetod
Välja võetud Bumthangis Rimochenist.

KÖIDE 10: Tha
Bka’ brgyad yang gsang thugs kyi me long
The Most Secret Eight Transmitted Precepts, Mirror of the Mind
Kõige salajasemad kaheksa herukat – meele peegel
Välja võetud Bumthangis Tselungi templist.

Kokkuleppel korraldajatega on Eestist pärit osalejatatele soodushind, võtke registreerimiseks meiega ühendust ja jagage infot ka sõpradega!

KÖIDE 11: Da
Mgon po ma ning
The Protector Maning
Kaitsja Maning (Mahakala)
Välja võetud Lhodrakis Mendos meteoriidi moodi leegitsevast kaljust.
Nag po skor gsum
Three Black Cycles
Kolm musta tsüklit
Välja võetud Bumthangis Tselungi templi tagumisest väravast.
Gshin rje kha thun nag po
Black Yamantaka
Must Jamantaka
Phra men phag sha nag po
Black Sow-Headed Tramen
Must emise-peaga vaim-inimene
Mu stegs gu lang nag po
Black Heretic Maheshvara
Must ketserlik Mahešvara
Las phran skor
Cycle of Minor Activities
Vähem oluliste tegevuste tsükkel
Välja võetud Bumthangis Tselungi templi tagumisest väravast.

KÖIDE 12: Na
Tshe khrid nor bu lam khyer
Longevity Instruction, Applying Jewels on the Path
Pika elu juhised. Kalliskivide rakendamine teel
Välja võetud Bumthangis Kurdže purustamatu kalju paljandist.
Rta mgrin dmar po dregs pa zil gnon
Red Hayagriva, Overwhelming Fierce Ones
Punane Hajagriva, ülbete allasuruja
Välja võetud Lhodrakis Mendos.
Rta mgrin nag po lcags ral can
Iron-Hair Black Hayagriva
Raudpatsidega must Hajagriva
Välja võetud Yamdrokis punasest meteoriidikaljust.
Köide 13: Pa
Bka’ ’bum yid bzhin gter mdzod
Pema Lingpa’s Collected Writings, A Wish-Fulfilling Treasure Trove
Pema Lingpa kogutud teosed, soovetäitev varanduslaegas

KÖIDE 14: Pha
Pad gling gi rnam thar
Biographies of Pema Lingpa (and his subsequent incarnations)
Pema Lingpa (ja tema taassündide) biograafiad

KÖIDE 15: Ba
Rdzogs chen kun bzang dgongs ’dus
Great Completion, The Union of Samantabhadra’s Intentions
(2. Köide) Suur täius, Samantabhadra kavatsuse ühendus
Eeldus dzogtšeni-õpetuste saamiseks.

KÖIDE 16: Ma
Phur ba yang gsang srog gi spu gri
Kila, The Most Secret Vital Blade
Kila – kõige salajasem elujõu vahe tera
Välja võetud Lhodrakis Mendos Lõvi-näoga kaljust.

KÖIDE 17: Tsa
Klong gsal gsang ba snying bcud
The Quintessence of the Mysteries of Luminous Space (2. köide)
Salajase helendava avaruse olemus

KÖIDE 18: Tsha
’Don cha’i skor bdud ’jom sogs gsung
Liturgical cycles by Dudjom Rinpoche et al.
Dudjom rinpotše ja teiste retsiteerimistekstid

KÖIDE 19: Dza
Dbang gyi mtshams skor
Ritual Arrangements for Empowerments
Pühitsuste rituaalsed sammud

KÖIDE 20: Wa
Bla ma nor bu rgya mtsho’i kha skong
Appendix to Lama Jewel Ocean
Õpetaja kalliskiviookeani lisa

KÖIDE 21: Zha
Orgyan padma ’byung gnas kyi ’khrung rabs sangs rgyas bstan pa’i chos byung
The Biography of Padmasambhava, A History of the Buddha’s Teachings
Padmasambhava biograafia, Buddha õpetuste ajalugu

See kogu on koostatud Gangtengi kloostris säilitatud käsikirjade põhjal. Väljaandmist toetas Tema Majesteet kuninglik vanaema ja seda toimetas ningma koolkonna õpetaja Dudjom Rinpoche. See trükiti Thimphus Kunsang Tobgay poolt 1975. a. See tekst on võetud raamatust “The Life and Revelations of Pema Lingpa”, autoriks Sarah Harding.