Nõudmised osalejale

Eeltingimused eralduses osalemiseks:

  • Praktiseerija peab olema Gangteng rinpotše õpilane või tal peab olema luba Gangteng rinpotšelt;
  • on budismipraktikaid teinud vähemalt 10 aastat;
  • stabiilne vaimne seisund, hea füüsiline vorm;
  • oskus mõista ja lugeda tekste inglise, saksa, prantsuse või tiibeti keeles (2018. aasta seis, võimalikud muutused tulevikus, kui tekste tõlgitakse ka teistesse keeltesse).
  • sobiv vanus, mitte liiga vana.

Nagu ülal öeldud, kolmeaastases eralduses osaleda soovija peab olema vaimselt ja füüsiliselt täiesti terve. Päevaplaan on tihe (vt allpool näitlikku päevakava). Head füüsilist vormi nõuavad kummarduste tegemine (ettevalmistavate harjutuste osa) ning mõned joogapraktikad (tsalung). Üldjuhul on üle 60aastastele seetõttu eralduses osalemine raskendatud.